دامنه:

چنانچه می خواهيد برای موسسه خود سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain مي گويند هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود.

تعرفه ها: (قیمت ها به تومان می باشد.)

 

سالیانه

2 ساله

3 ساله

4 ساله

5 ساله

10 ساله

com

45,000

90,000

135,000

180,000

225,000

450,000

net

45,000

90,000

135,000

180,000

225,000

450,000

org

45,000

90,000

135,000

180,000

225,000

450,000

biz

45,000

90,000

135,000

180,000

225,000

450,000

info

45,000

90,000

135,000

180,000

225,000

450,000

co

113,000

226,000

339,000

452,000

565,000

-

asia

60,000

120,000

180,000

240,000

300,000

600,000

mobi

75,000

150,000

225,000

300,000

375,000

750,000

me

107,000

214,000

321,000

428,000

535,000

1,070,000

ir

12,000

-

-

-

36,000

-

co.ir

10,000

-

-

-

30,000

-

net.ir

10,000

-

-

-

30,000

-

org.ir

10,000

-

-

-

30,000

-

gov.ir

10,000


Copyright © Setaregan Computer Center