شما کاربر گرامی می توانید هاست های ویندوزی ما را مقایسه و بهترین پلان را بر اساس نیاز خود انتخاب بفرمایید.

مشخصات پلان های میزبانی وب 2012 کانادا:
 
 P2-2012P3-2012P4-2012P5-2012P6-2012P7-2012P8-2012P9-2012
امکانات عمومی
               
میزان فضا 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 15GB 25GB
انتقال داده در ماه 2.5GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 150GB 250GB
محل سرور کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا
سیستم عامل ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله بله
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی 1 1 1 1 2 3 4 5
تعداد دامین های جانشین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مدیریت از راه دور IIS خیر بله بله بله بله بله بله بله
تعداد کاربر FTP 1 2 5 10 20 20 50 50
امکانات ایمیل
               
تعداد صندوق پستی 20 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP بله بله بله بله بله بله بله بله
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Email Forwarding / Aliasing بله بله بله بله بله بله بله بله
پاسخگوی خودکار ایمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Catch-All Email بله بله بله بله بله بله بله بله
Anti Spam Filters بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات برنامه نویسی
               
ASP بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v1.1 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
ASP.NET v2 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v3.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.3.x خیر بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.4.x بله بله بله بله بله بله بله بله
Perl بله بله بله بله بله بله بله بله
Frontpage Extensions خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
Microsoft AJAX بله بله بله بله بله بله بله بله
Microsoft MVC بله بله بله بله بله بله بله بله
Web Socket Protocol بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Rewrite خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات پایگاه داده
               
Microsoft Access بله بله بله بله بله بله بله بله
MySQL 5.5 Database --- 1 2 3 4 5 6 7
MS SQL Server 2012 Database --- --- 1 2 3 4 5 6
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin خیر بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت پایگاه داده از راه دور خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات تکمیلی
               
Custom Error Pages بله بله بله بله بله بله بله بله
فولدرهای رمز دار بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Forwarding بله بله بله بله بله بله بله بله
موتور آمار AWStats بله بله بله بله بله بله بله بله
Custom Default Documents بله بله بله بله بله بله بله بله
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) خیر بله بله بله بله بله بله بله
Task Scheduler بله بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت خیر بله بله بله بله بله بله بله
قیمت ها ( تومان)
               
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه 129,000 219,000 285,000 375,000 639,000 1,035,000 1,669,000 2,645,000
 
               
 

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد  
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

 

مشخصات پلان های میزبانی وب ویندوز 2012  داخل ایران:
 
 P2-2012-IRP3-2012-IRP4-2012-IRP5-2012-IRP6-2012-IRP7-2012-IRP8-2012-IRP9-2012-IR
امکانات عمومی
               
میزان فضا 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 15GB 25GB
انتقال داده در ماه 2.5GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 150GB 250GB
محل سرور ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
سیستم عامل ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله بله
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی 1 1 1 1 2 3 4 5
تعداد دامین های جانشین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مدیریت از راه دور IIS خیر بله بله بله بله بله بله بله
تعداد کاربر FTP 1 2 5 10 10 20 50 50
امکانات ایمیل
               
تعداد صندوق پستی 20 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP بله بله بله بله بله بله بله بله
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Email Forwarding / Aliasing بله بله بله بله بله بله بله بله
پاسخگوی خودکار ایمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Catch-All Email بله بله بله بله بله بله بله بله
Anti Spam Filters بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات برنامه نویسی
               
ASP بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v1.1 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
ASP.NET v2 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v3.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.3.x خیر بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.4.x بله بله بله بله بله بله بله بله
Perl بله بله بله بله بله بله بله بله
Frontpage Extensions خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
Microsoft AJAX بله بله بله بله بله بله بله بله
Microsoft MVC بله بله بله بله بله بله بله بله
Web Socket Protocol بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Rewrite خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات پایگاه داده
               
Microsoft Access بله بله بله بله بله بله بله بله
MySQL 5.5 Database --- 1 2 3 4 5 6 7
MS SQL Server 2012 Database --- --- 1 2 3 4 5 6
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin خیر بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت پایگاه داده از راه دور خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات تکمیلی
               
Custom Error Pages بله بله بله بله بله بله بله بله
فولدرهای رمز دار بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Forwarding بله بله بله بله بله بله بله بله
موتور آمار AWStats بله بله بله بله بله بله بله بله
Custom Default Documents بله بله بله بله بله بله بله بله
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) خیر بله بله بله بله بله بله بله
Task Scheduler بله بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت خیر بله بله بله بله بله بله بله
قیمت ها ( تومان)
               
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه 119,000 159,000 205,000 285,000 475,000 779,000 1,255,000 1,999,000
 
               
 

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد  
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

 

 
مشخصات پلان های میزبانی وب ویندوز  2008 کانادا:
 
 P2-2008P3-2008P4-2008P5-2008P6-2008P7-2008P8-2008P9-2008
امکانات عمومی
               
میزان فضا 100MB 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB
انتقال داده در ماه 1GB 2.5GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 200GB
محل سرور کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا
سیستم عامل ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله بله
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی 1 1 1 1 2 3 4 5
تعداد دامین های جانشین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مدیریت از راه دور IIS خیر بله بله بله بله بله بله بله
تعداد کاربر FTP 1 2 5 10 20 20 50 50
امکانات ایمیل
               
تعداد صندوق پستی 20 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP بله بله بله بله بله بله بله بله
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Email Forwarding / Aliasing بله بله بله بله بله بله بله بله
پاسخگوی خودکار ایمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Catch-All Email بله بله بله بله بله بله بله بله
Anti Spam Filters بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات برنامه نویسی
               
ASP بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v1.1 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
ASP.NET v2 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v3.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4 بله بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.2.x بله بله بله بله بله بله بله بله
Perl بله بله بله بله بله بله بله بله
Frontpage Extensions خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
Microsoft AJAX بله بله بله بله بله بله بله بله
Microsoft MVC بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Rewrite خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات پایگاه داده
               
Microsoft Access بله بله بله بله بله بله بله بله
MySQL 5 --- 1 2 3 4 5 6 7
MS SQL Server 2008 --- --- 1 2 3 4 5 6
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin خیر بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت پایگاه داده از راه دور خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات تکمیلی
               
Custom Error Pages بله بله بله بله بله بله بله بله
فولدرهای رمز دار بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Forwarding بله بله بله بله بله بله بله بله
موتور آمار AWStats بله بله بله بله بله بله بله بله
Custom Default Documents بله بله بله بله بله بله بله بله
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) خیر بله بله بله بله بله بله بله
Task Scheduler بله بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت خیر بله بله بله بله بله بله بله
قیمت ها ( تومان)
               
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه 109,000 185,000 239,000 325,000 549,000 899,000 1,449,000 2,299,000

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد  
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

 

 

 
مشخصات پلان های میزبانی وب ویندوز 2008 داخل ایران:
 
 P2-IRP3-IRP4-IRP5-IRP6-IRP7-IRP8-IRP9-IR
امکانات عمومی
               
میزان فضا 100MB 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB
انتقال داده در ماه 1GB 2.5GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 125GB
سيستم عامل ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2 ویندوز 2008R2
محل سرور ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله بله
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی 1 1 1 1 2 3 4 5
تعداد دامین های جانشین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مدیریت از راه دور IIS خیر بله بله بله بله بله بله بله
تعداد کاربر FTP 1 2 5 10 20 20 50 50
امکانات ایمیل
               
تعداد صندوق پستی 20 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 بله بله بله بله بله بله بله بله
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP بله بله بله بله بله بله بله بله
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Email Forwarding/Aliasing بله بله بله بله بله بله بله بله
پاسخگوی خودکار ایمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Catch-All Email بله بله بله بله بله بله بله بله
Anti Spam Filters بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات برنامه نویسی
               
ASP بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v1.1 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
ASP.NET v2 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v3.5 بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.NET v4 بله بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.2.x بله بله بله بله بله بله بله بله
Perl بله بله بله بله بله بله بله بله
Frontpage Extensions خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
Microsoft AJAX بله بله بله بله بله بله بله بله
Microsoft MVC بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Rewrite خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات پایگاه داده
               
Microsoft Access بله بله بله بله بله بله بله بله
MySQL 5 --- 1 2 3 4 5 6 7
MS SQL Server 2008 --- --- 1 2 3 4 5 6
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin خیر بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت پایگاه داده از راه دور خیر بله بله بله بله بله بله بله
امکانات تکمیلی
               
Custom Error Pages بله بله بله بله بله بله بله بله
فولدرهای رمز دار بله بله بله بله بله بله بله بله
URL Forwarding بله بله بله بله بله بله بله بله
موتور آمار AWStats بله بله بله بله بله بله بله بله
Custom Default Documents بله بله بله بله بله بله بله بله
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) خیر بله بله بله بله بله بله بله
Task Scheduler بله بله بله بله بله بله بله بله
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت خیر بله بله بله بله بله بله بله
قیمت ها ( تومان)
               
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه 105,000 145,000 179,000 249,000 415,000 685,000 1,099,000 1,745,000
                 
 

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد  
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

 
 

 

مشخصات پلان های میزبانی وب 2003 کانادا :
 
 P2P3P4P5P6P7P8P9
امکانات عمومی
               
میزان فضا 100MB 200MB 300MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB
انتقال داده در ماه 1GB 2GB 3GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
محل سرور کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا کانادا
سیستم عامل ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003 ویندوز 2003
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله بله
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی 1 1 1 1 1 2 3 4
تعداد دامین های جانشین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد subdomain 1 2 3 5 10 20 50 100
تعداد کاربر FTP 1 2 3 5 5 7 10 20
امکانات ایمیل
               
تعداد صندوق پستی 20 40 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (Webmail) بله بله بله بله بله بله بله بله
Email Forwarding/Aliasing بله بله بله بله بله بله بله بله
پاسخگوی خودکار ایمیل بله بله بله بله بله بله بله بله
Catch-All Email بله بله بله بله بله بله بله بله
Anti SPAM Filters بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات برنامه نویسی
               
ASP بله بله بله بله بله بله بله بله
ASP.Net v.1 خیر بله بله بله بله بله بله بله
ASP.Net v.2 خیر بله بله بله بله بله بله بله
ASP.Net v.3.5 خیر بله بله بله بله بله بله بله
PHP 4.4.x بله بله بله بله بله بله بله بله
PHP 5.x بله بله بله بله بله بله بله بله
Perl 5.x خیر بله بله بله بله بله بله بله
Frontpage ext. بله بله بله بله بله بله بله بله
امکانات پایگاه داده
               
Microsoft Access بله بله بله بله بله بله بله بله
پایگاه داده MySQL 4.1 --- --- 1 1 2 3 4 5
پایگاه داده MySQL 5 --- --- --- 1 1 2 3 4
پایگاه داده MS SQL Server 2000 --- --- --- 1 1 2 3 4
پایگاه داده MS SQL Server 2005 --- --- --- 0 1 1 2 3
مدیریت دیتابیس MySQL از طریق PHPMyAdmin خیر خیر بله بله بله بله بله بله
مدیریت پایگاه داده از راه دور خیر خیر بله بله بله بله بله بله
ODBC DSN 1 2 3 4 5 7 10 20
امکانات تکمیلی
               
Custom Error Pages بله بله بله بله بله بله بله بله
زیر شاخه های رمزدار خیر بله بله بله بله بله بله بله
URL Forwarding بله بله بله بله بله بله بله بله
گزارش گیری آماری AWStats بله بله بله بله بله بله بله بله
برنامه های قابل نصب خودکار
               
تالار گفتگوی (فروم) فارسی PHPBB خیر خیر بله بله بله بله بله بله
بلاگ فارسی Word Press خیر خیر بله بله بله بله بله بله
سیستم مدیریت محتوای فارسی Joomla خیر خیر خیر بله بله بله بله بله
سیستم مدیریت محتوای فارسی Mambo خیر خیر خیر بله بله بله بله بله
فروشگاه ساز فارسی osCommerce خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله
پرتال Dot Net Nuke 3 خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله
پرتال Dot Net Nuke 4 خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله
قیمت ها ( تومان)
               
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه 109,000 185,000 239,000 325,000 549,000 899,000 1,449,000 2,299,000
                 
 

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد 

 

میزبانی وب داخل کشور در مقایسه با خارج از کشور:

رشد روز افزون تقاضای میزبانی در داخل ایران در سالهای اخیر از یک سو و راه اندازی دیتاسنترهای منطبق با استانداردهای جهانی این سرویس را به عنوان رقیب خدمات میزبانی وب خارج کشور درآورده است. ویژگی های هر یک از دو نوع سرویس موجب بوجود آمدن برخی مزایا نسبت به دیگری شده است. به همین دلیل تعیین اینکه سرویس داخل ایران بهتر است یا خارج از ایران، تقریبا غیر ممکن است. ستارگان با استفاده از تجربیات خود که در طول سالها سرویس دهی بدست آورده است سعی نموده تا جای ممکن سرویسهای میزبانی وب داخل ایران خود را با مزایای سرویسهای خارج از ایران ارائه دهد در همین راستا در اینجا سعی داریم به بیان برخی مزایای هر یک از دو گروه سرویس بپردازیم تا کاربران بتوانند بسته به نیاز خود سرویسی که مناسبتر است را انتخاب کنند

مزایای سرویسهای داخل ایران :

سرعت بالاتر سایتها هنگام مشاهده از داخل ایران: به دلیل وجود مسافت کمتر بین سرورهای داخل و کاربرانی که از داخل ایران سایتها را مرور می کنند سرعت نمایش سایتها برای این دسته کاربران به مراتب بالاتر است

عدم امکان تحریم : به دلیل میزبانی سایتها در خاک ایران امکان قطع شدن سرویس به دلیل تحریم وجود ندارد

دسترسی به سایتها در صورت بروز اختلال شبکه اینترنت ایران برای کاربران داخل ایران :در صورت بروز اختلال در اینترنت ایران معمولا موجب کندی یا عدم دسترسی به سایتهایی که روی سرورهای خارجی میزبانی می شوند برای کاربران داخل ایران، سایتهایی که روی سرورهای داخل ایران میزبانی می شوند بدون مشکل در دسترس این دسته کاربران خواهد بود.

مزایای سرویسهای خارج ایران :

پهنای باند و ترافیک ماهیانه بالاتر : به دلیل امکانات بیشتر در دیتاسنترهای خارجی خصوصا دیتاسنترهای آمریکا و کانادایی، سرورهایی که در این دیتاسنترها قرار می گیرند دارای پهنای باند و ترافیک مجاز ماهیانه بسیار بیشتری هستند

سرعت بالاتر سایتها هنگام مشاهده از خارج ایران : به دلیل شبکه با پهنای باند بیشتر در دیتاسنترهای خارجی سایتهایی که روی سرورهای خارجی میزبانی می شوند معمولا در خارج از کشور سرعت بالاتری دارند. همچنین میزان پایداری آنها معمولا به دلیل وجود چندین مسیر ارتباطی بیشتر است

رتبه بالاتر در موتورهای جستجو و الکسا : به دلیل سرعت بالاتر سایتهایی که روی سرورهای خارج ایران میزبانی می شوند، در خارج از ایران و همچنین پایداری بیشتر آنها معمولا این سایتها رتبه بهتری در موتورهای جستجو و الکسا بدست می آورند

 


Copyright © Setaregan Computer Center