قطعه - مانیتور

درهنگام خريد يک مانيتور بايد به چند مورد توجه نمود. ابتدا به شفافيت نور و تصویر، سپس به حداکثر مقدار تفكيك‌ پذيري صفحه نمايش یا Resolution و پس از آن به ديگر امکانات آن.

 


Copyright © Setaregan Computer Center