مقایسه هاست داخل و خارج ایران

میزبانی وب داخل کشور در مقایسه با خارج از کشور:

رشد روز افزون تقاضای میزبانی در داخل ایران در سالهای اخیر از یک سو و راه اندازی دیتاسنترهای منطبق با استانداردهای جهانی این سرویس را به عنوان رقیب خدمات میزبانی وب خارج کشور درآورده است. ویژگی های هر یک از دو نوع سرویس موجب بوجود آمدن برخی مزایا نسبت به دیگری شده است. به همین دلیل تعیین اینکه سرویس داخل ایران بهتر است یا خارج از ایران، تقریبا غیر ممکن است. ستارگان با استفاده از تجربیات خود که در طول سالها سرویس دهی بدست آورده است سعی نموده تا جای ممکن سرویسهای میزبانی وب داخل ایران خود را با مزایای سرویسهای خارج از ایران ارائه دهد در همین راستا در اینجا سعی داریم به بیان برخی مزایای هر یک از دو گروه سرویس بپردازیم تا کاربران بتوانند بسته به نیاز خود سرویسی که مناسبتر است را انتخاب کنند

مزایای سرویسهای داخل ایران :

سرعت بالاتر سایتها هنگام مشاهده از داخل ایران: به دلیل وجود مسافت کمتر بین سرورهای داخل و کاربرانی که از داخل ایران سایتها را مرور می کنند سرعت نمایش سایتها برای این دسته کاربران به مراتب بالاتر است

عدم امکان تحریم : به دلیل میزبانی سایتها در خاک ایران امکان قطع شدن سرویس به دلیل تحریم وجود ندارد

دسترسی به سایتها در صورت بروز اختلال شبکه اینترنت ایران برای کاربران داخل ایران :در صورت بروز اختلال در اینترنت ایران معمولا موجب کندی یا عدم دسترسی به سایتهایی که روی سرورهای خارجی میزبانی می شوند برای کاربران داخل ایران، سایتهایی که روی سرورهای داخل ایران میزبانی می شوند بدون مشکل در دسترس این دسته کاربران خواهد بود.

مزایای سرویسهای خارج ایران :

پهنای باند و ترافیک ماهیانه بالاتر : به دلیل امکانات بیشتر در دیتاسنترهای خارجی خصوصا دیتاسنترهای آمریکا و کانادایی، سرورهایی که در این دیتاسنترها قرار می گیرند دارای پهنای باند و ترافیک مجاز ماهیانه بسیار بیشتری هستند

سرعت بالاتر سایتها هنگام مشاهده از خارج ایران : به دلیل شبکه با پهنای باند بیشتر در دیتاسنترهای خارجی سایتهایی که روی سرورهای خارجی میزبانی می شوند معمولا در خارج از کشور سرعت بالاتری دارند. همچنین میزان پایداری آنها معمولا به دلیل وجود چندین مسیر ارتباطی بیشتر است

رتبه بالاتر در موتورهای جستجو و الکسا : به دلیل سرعت بالاتر سایتهایی که روی سرورهای خارج ایران میزبانی می شوند، در خارج از ایران و همچنین پایداری بیشتر آنها معمولا این سایتها رتبه بهتری در موتورهای جستجو و الکسا بدست می آورند

 


Copyright © Setaregan Computer Center